News
Välkommen till din släkt
Thursday, January 19, 2012 8:45 PM

Detta släktforskingsprogram är webtrees. Detta är en översiktssida för denna släktforskning. Börja med att bekanta dig med diagram, personlistor eller sök efter namn eller platser. Använd Hjälp-ikonen om du behöver mera information om användningen.

Note!
Person-ID and direct links to individuals and families can change from time to time. Use the "Search" to find what you are looking for.

Thank you for visiting this site.

 

Favorites
Top 10 given names

Males

Given names
Given name Individuals
Nils 56
Anders 47
Johan 39
Lars 32
Per 29
Hans 28
Erik 25
Sven 23
Jöns 22
Karl 19

Females

Given names
Given name Individuals
Anna 64
Maria 35
Hanna 23
Johanna 20
Margareta 19
Ingrid 17
Karna 17
Elisabeth 15
Bengta 14
Eva 14
Who is online
No signed-in and no anonymous users